• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Hakkımızda - Çankırı Korgun OSB

ÇANKIRI-KORGUN OSB KURULUŞ AMACI
Karma OSB grubunda olan OSB’ miz, Sanayicileri üretime uygun bir alanda toplayarak çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sektörel gruplarının  gelişimini ve üretimini destekleyerek ülke sanayisine ,ekonomisine, istihdamına güç katmak amacıyla kurulmuştur.
ÇANKIRI-KORGUN OSB, yüzlerce insanımıza istihdam imkânı yaratmaktadır.

BÖLGENİN KURULUŞU
Çankırı Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teklifi ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 21/9/1976 tarihli ve 78. 79. 80 ve 81 sayılı raporları üzerine, 28/7/1967 tarih ve 933 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (c) fıkrasına göre, 30/01/1977 tarih, 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çankırı İl Özel İdaresi, Çankırı Belediyesi, Korgun İlçe Belediyesinin müşterek katılımıyla kurulmuştur. 4562 Sayılı OSB Kanunu’na intibak ile içinde bulunduğu ilçe olan Korgun ismi 2001 yılında ilave edilmiştir.

GENEL BİLGİLER
Organize Sanayi Bölgemizin içinde 63 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu sanayi parsellerinden 51 adedi tahsisli, 2 adedi tahsise açık parsel,  10 adedi ise alt yapısı hazır olmayan, genişleme alanımızda kadastral uygulama görmemiş ve çok yakın bir tarihte tamamlanacak parselasyon çalışmaları sonucu tahsise açık hale gelecek parseldir. 51 adet sanayi parselinde toplamda 24 firmamız faal, 9 firmamız inşaat halinde 2 firmamıza üretime ara vermiş haldedir.