• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Enerji Politikası - Çankırı Korgun OSB

OSB’miz ‘OSB Bünyesindeki firmalara enerji satış ve dağıtım hizmetlerinin verilmesi kapsamında’Enerji yönetim sistemine önem vermekte olup, sürekli geliştirme amacıyla enerji hedeflerine temel teşkil eden ve tüm ilgililerin erişimine açık Enerji politikası oluşturmuştur. Üst yönetimin bu politikaya olan inancı ve taahüdünü göstermektedir.

  • Üst Yönetim, enerji hedeflerinin oluşturulmasına ve gözden geçirilmesine, OSB ‘mizin Amaçlarına ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine uygun olarak hazırladığı Enerji Politikasının etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini aşağıdaki şekillerde sağlar:

  • Enerji Politikamız OSB’mizin amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmış tüm çalışanlarımıza panolarda, kamuoyuna ise facebook hesabımızdan duyurulmuştur.

  • Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı

  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılama taahhüdü vererek 

  • ISO 50001 uluslararası standardını şartlarına bağlılığı ve enerji yönetim sisteminin etkililiğinin sürekli iyileştirilmesini amaç edinilmiştir.

  • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen

  • Enerji performansının iyileştirilmesine dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen

  • Enerji hedeflerini kurmak ve gözden geçirmek için bir çerçeve görevi yapar.

  • Gerek yasal şartlara gerekse uygulanabilecek tüm şartlara uyulacağının taahhüdü verir.

  • Enerji politikası ve hedefleri Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülerek sonuçların sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Enerji Politikası (Görüntüle)