• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Kalite, Çevre, İSG, Enerji Politikası ve İSG Taahhüt - Çankırı Korgun OSB

ÇANKIRI KORGUN OSB olarak Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Politikamız;

 • Toplam Kalite Yönetimine giden yolda, “Kalite herkesin sorumluluğundadır” bilinci ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Faaliyetleri Kapsamında; Organize Sanayi Bölgesi  Yönetim Faaliyetleri ile Enerji Dağitim Hizmetlerinin Sunumu faaliyetlerinde;
 • Hizmet kalitemiz ve ile katılımcılarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • Katılımcılarla her zaman için iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri katılımcıyı tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek,
 • Hizmette sınır tanımayan, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek.
 • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, standartlara, katılımcı gerekliliklerine uyulmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların desteklenmesini,
 • Enerji performansı ve enerji yönetim sistemindeki sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile, Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulmasını,
 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını,
 • Hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak
 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak
 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve enerji, isg, çevre mevzuatına uymayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
 • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı,
 • Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz.
 • Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve katılımcı gereksinimlerine uymak,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kaliteyi sağlamak için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,
 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,
 • Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı sağlamak,
 • Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve katılımcı memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
 • Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
 • İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,
 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

 

 

01.03.2023

Enerji Politikası (Görüntüle)