• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Çevre Birimi - Çankırı Korgun OSB

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
Çankırı-Korgun OSB olarak bölgemizde çevreye saygın projeler ve temiz üretim teknolojileri ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve bölgemizdeki çevre bilincinin doğru yönde sürekli artırılması hedeflenmektedir.Çevre Yönetim Birimi 1 Çevre Mühendisi 1 Saha sorumlusundan oluşmaktadır.ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ 2001 yılında yapımı tamamlanan 2000 m3/ gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisimiz 24 saat işletme halindedir.Ortak Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde tesisin çalışma verim ve performansının sürekli izlenmesi tesisi giriş ve çıkış suyun analizlerinin yapılabilmesi amacıyla atıksu analiz laboratuvarıyla ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüyle planlı şekilde iletişim kurulmakta ve gerekli analizler yaptırılmaktadır.