• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

İmar Birimi - Çankırı Korgun OSB

 - YAPI BELGELERİ İZİNLERİ: 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaatına başlamak isteyen tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve üretime geçecek üyelerimize ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir.

-  YAPI RUHSATI BAŞVURUSU: Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak Çankırı-Korgun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterlerine uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini ve yapı ruhsatı için gerekli evraklarını, Bölge Müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren iki (2) yıldır. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve Çankırı-Korgun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.

- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU: Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için Yapı Kullanma İzni için gerekli belgeler ile Çankırı-Korgun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılacaktır.
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesi için gerekli evraklar, yapılması gereken iş ve işlemler ile uyulması gereken kurallar WEB sitemizin ana sayfasında bulunan “MEVZUAT” bölümünden temin edilebilir.

- KONTROL: Yapıların yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve ruhsata esas projelerine uygun olarak yapılıp, yapılmadıklarını denetlemek ve uygunsuzluklar tespit edildiğinde ilgili devlet kurumlarına rapor etmek, imar-ruhsat biriminin görevlerindendir.

- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSU: Yapı Kullanma izin belgesini alan katılımcı , işyeri açma ve çalışma ruhsatı için hazırlanması gereken verileri  hazırlayıp Çankırı-Korgun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Tüm bilgi ve belgeler tamamlanıp müdürlüğümüze sunulduğunda İşyeri Açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip katılımcıya verilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  için gerekli evraklar, yapılması gereken iş ve işlemler ile uyulması gereken kurallar WEB sitemizin ana sayfasında bulunan “MEVZUAT” bölümünden temin edilebilir.