• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Su ve Doğal Gaz Birimi - Çankırı Korgun OSB

Su Hizmetleri
ÇANKIRI-KORGUN Organize Sanayi Bölgemizin içme ve kullanma suyu hattı Katılımcılarımıza kesintisiz su temini yapılmaktadır.

Kullanma suyu şebekesi şu anda Bölge içerisinde bulunan 75.000 m3 ton/yıl ve 15.000 m3 ton/yıl kapasiteli 2 adet derin su kuyusu ile beslenmektedir.

OSB içindeki tüm İçme ve Kullanma su hatlarının bakım, kontrol, faturalandırmaları ile ayrıca 2.000 m3/ gün kapasiteli Ortak Arıtma Tesisine, iletilen kullanılmış suların kirlilik parametrelerine ve debilerine bağlı olarak faturalandırmaları OSB Personelleri vasıtasıyla yürütülmektedir.

Doğalgaz Hizmetleri
ÇANKIRI-KORGUN Organize Sanayi Bölgemizin, Doğal gaz alt yapı şebekesi 2014 yılında tamamlanarak Bölgenin gaz dağıtım şirketi KARGAZ A.Ş tarafından kontrolleri yapılarak devreye alınmış ve katılımcılarımıza doğalgaz dağıtımı yapmakta ve faturalandırmaları OSB Personelleri vasıtasıyla yürütülmektedir.