• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Hizmet Birim Fiyatları - Çankırı Korgun OSB

İçme ve kullanma su birim fiyatı : 17,00 TL/m3
Atık su birim fiyatı : 6,50 TL/m3
Kanal + arıtma ve su bağlantı bedeli : 50.000,00.-TL+KDV
Proje tasdik bedeli (yapı ruhsatı) : 10,00 TL/m2+KDV
Proje vize bedeli ( yapı kullanma izin belgesi ) : 10,00 TL/m2+KDV
Altyapı katılım payı bedeli : 250,00 TL/m2+KDV
Senelik yönetim aidatı bedeli : 2,00 TL/m2
Atıksu arıtma kanal bağlantı tesisi proje onay bedeli :10.000,00 TL+KDV